O nama

Safe Invest je jedna od najvećih kompanija koja pruža finansijske usluge u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Safe Invest CG d.o.o je jedna od ukupno 10 podružnica sa 14 godina iskustva na crnogorskom tržištu osiguranja.Veliko iskustvo na našem tržištu je naša prednost. Godinama već važimo za lidera u pružanju savjetodavnih usluga na polju životnog osiguranja.

Naš uspjeh zasniva se na nekoliko faktora:

  • Naš sistem karijere i obuke pruža angažovanim saradnicima brz poslovni rast i prihod zasnovan na uspjehu. Pri samom ulasku u posao ukazujemo saradnicima na jasne perspektive i mogućnosti za lični I profesionalni razvoj.
  • Naše poznavanje produkta i tržišta garantuje da našim klijentima u pravom trenutku nudimo najbolje riješenje za osiguranje i štednju. Nastojimo da u našem portfoliju imamo samo produkte jakih i priznatih partnera.
  • Lično se zalažemo za svoje klijente. Naši saradnici već više decenija prate svoje klijente i njihove potrebe. Dobri smo poznavaoci ekonomske situacije naših klijenata i razumijemo njihove jedinstvene potrebe.